Vad är personlig utveckling?

“Life isn’t about finding yourself. Life is about creating yourself” – George Bernard Shaw

 

Det här första inlägget i en serie om fem inlägg som förklarar vad personlig utveckling är för Social Frihet.

  • Vad är Personlig Utveckling?
  • Acceptera
  • Öppna upp
  • Var Ärlig
  • Utveckla dig själv och Gå mot rädsla

Dessa fem delar kommer uppdateras i takt med att Social Frihet utvecklas.

 

Del 1 – Vad är personlig utveckling?

 

Personlig utveckling är allt som tar dig mot att bli personen du vill vara!

 

Första steget när det gäller personlig utveckling är att faktiskt bestämma hur man vill vara som person. Problemet är att detta är mycket svårare än man först tror. Det är viktigt att inse att ens första tanke på vad man vill inte nödvändigtvis är vad man vill.

Otroligt mycket påverkar vår vilja. Några av de största brukar vara:

(more…)

Continue ReadingVad är personlig utveckling?